Allmosa på månadslön och välgörenhetsorganisationer

Fråga: Hur betalas allmosa på månadslön och välgörenhetsorganisationer?

Svar: Det bästa, enklaste och säkraste sättet är att utse en månad till att betala hela allmosan. Exempelvis utser man Ramadhân till en sådan månad och betalar allmosa för det hela gångna året inklusive Sha´bân. Det är bra och bekvämt. Jag kan absolut inte komma på något bekvämare.

Om någon säger att han bara haft lönen från Sha´bân några dagar, säger vi att han får betala dess allmosa i förskott. Det är ju tillåtet att betala allmosa ett-två år i förväg. Alltså är det bästa sättet att utse en månad till att betala hela allmosan och det som inte har legat sparat i ett helt år betalas i förskott.

Vad beträffar välgörenhetsorganisationer som förvarar pengar till bistånd, så betalas ingen allmosa på dem.