Allmosa på kor och kalvar

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/597)

818 – Jag frågade min fader och han dikterade svaret:

På 30 kor betalas en ettårig kalv i allmosa.

På 40 kor betalas en tvåårig ko.

På 50 kor betalas också en tvåårig ko.

På 60 kor betalas två ettåriga kalvar.

På 70 kor betalas en tvåårig ko och en ettårig kalv.

På 80 kor betalas två tvååriga kor.

På 90 kor betalas tre ettåriga kalvar utmed denna beräkning.”