Allmosa på kameler

Publicerad: 2013-01-26
Författare: Imâm Muwaffaq-ud-Dîn bin Qudâmah al-Maqdisî (d. 620)
Källa: ´Umdat-ul-Fiqh (1/177-178)

Allmosan betalas på betande boskap och de är tre typer:

Den första: Kamelen. Allmosan betalas först på kameler när de är fem stycken. I detta fall är allmosan ett lamm. Tio kameler ålägger två lamm. Femton kameler ålägger tre lamm. Tjugo kameler ålägger fyra lamm. Tjugofem kameler ålägger en ettårig honkamel. Har man inte det, betalar man med en tvåårig hane.

Från att kamelerna är trettiosex stycken till fyrtiosex stycken, betalar man med en tvåårig hona. Därefter betalar man med en treårig hona fram till att kamelerna är sextioen stycken. Härmed betalar man med en fyraårig hona till dess att kamelerna blir sjuttiosex stycken. Härmed betalar man med två tvååriga honor till dess att kamelerna blir nittioen stycken. Härmed betalar man med två treåriga honor till dess att de blir etthundratjugo stycken. Om antalet skulle stiga med en kamel, betalar man med tre tvååriga honor.

Därefter lägger man till en treårig hona för var femtionde kamel och en tvåårig hona för varje fyrtionde kamel till dess att de blir tvåhundra kameler. På så sätt enas två plikter. Han kan nu antingen betala med fyra treåriga honor eller också med fem tvååriga honor.

Om man är ålagd att betala med en viss ålder utan att hitta den, betalar man med en lägre ålder plus två lamm eller tjugo silvermynt eller också att man betalar med åldern högre än den plus att man tar två lamm eller tjugo silvermynt.