Allmosa på hyrlastbilar

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (18/241)

Fråga: En man äger inga andra egendomar än lastbilar som han hyr ut. Måste han betala allmosa på dem?

Svar: Han behöver inte betala allmosa på dem. Lastbilar är inte egendomar som allmosor betalas på, varken sett till deras föremål eller till deras värde. Ty de är ämnade för bruk och inte för handel. Således hamnar de under profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Muslimen är inte skyldig att betala allmosa på sin slav eller häst.”1

Däremot måste han betala allmosa på inkomsten ett år efter att kontraktet har skrivits. Detta gäller alla andra egendomar som är ämnade för bruk; allmosa betalas inte på dem utan på inkomsten som de inbringar och det ett år efter att kontraktet har skrivits. Exempel på sådana egendomar är fastigheter och utrustningar. Därför är det inte obligatoriskt att betala allmosa på odlingsmarker, om de så skulle vara många, utan på den frukt och skörd som de ger. Denna allmosa motsvarar inkomsten från sådant som är till uthyrning.

1al-Bukhârî (1464) och Muslim (982).