Allmosa på honung

Fråga: Betalas allmosa på honung och i så fall hur mycket?

Svar: Enligt den kända åsikten från Imâm Ahmads (rahimahullâh) rättsskola betalas allmosa på honung. Mängden som skall betalas är en tiondel eftersom honung erhålls utan möda och arbete, liksom frukterna som får vatten utan arbete. Dock är det också känt från Imâm Ahmads (rahimahullâh) rättsskola att den åliggande gränsen ligger på 61.2 kg.