Allmosa på guld i förväg

Publicerad: 2011-04-19
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Källa: Madjmû´-ul-Fatâwâ (18/328)

 

Fråga: Jag har guld som jag måste betala allmosa på om två månader. Är det giltigt att jag betalar i förväg?

Svar: Det finns inget som förbjuder att allmosan betalas i förväg. Allmosan är en pelare. Denna betalning hör till Allâhs framgång och goda handlingar.