Allmosa på galnings egendom

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/575)

788 – Jag frågade min fader om det är obligatoriskt att betala allmosa på galningens egendom. Han svarade:

Ja. Det är egendomen som allmosa måste betalas på.”