Allmosa på femtio säckar skörd

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (16)

Fråga: Min fader har mark som han investerat i odling. Hans skörd gav femtio säckar varvid han sade att han inte behöver betala allmosa på dem eftersom de inte täcker utgifterna. Stämmer det?

Svar: Nej, det stämmer inte. Om skörden uppnår den åläggande gränsen (النصاب), måste han betala 5% på den i allmosa i alla fall.