Allmosa på färska dadlar (الرطب)

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (16)

Fråga: Jag har en palmodling varifrån jag betalar allmosa på färska dadlar (الرطب)…

Svar: Allmosa betalas inte på färska dadlar (الرطب); allmosa betalas på torra dadlar (الجاف).