Allmosa på får

Imâm Muwaffaq-ud-Dîn bin Qudâmah al-Maqdisî (d. 620)
´Umdat-ul-Fiqh (1/180)

Allmosa på får betalas först när de är fyrtio stycken. I detta fall är allmosan i form av en tacka till dess att de blir hundratjugo får.

Därefter betalar man två tackor till dess att de blir tvåhundra får.

Därefter betalar man tre tackor.

Därefter lägger man till en tacka efter vart hundrade får.