Allmosa på får och lamm

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/596)

817 – Jag frågade min far och han dikterade svaret:

Om fåren är mellan 40 och 120, betalas ett lamm i allmosa.

Om de är fler än så, betalas två lamm till och med 200 får.

Om de är fler än så, betalas tre lamm.

Om de är fler än så, betalas ytterligare ett lamm för vart hundrade får. Mellan 300 och 400 får betalas inget extra.

Om fåren är 400, betalas fyra lamm på dem.”