Allmosa på får för personligt bruk

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (16)

Fråga: En man har får vars kött han äter och mjölk han dricker. När någon kommer för att köpa ett får av honom, säljer han det. Ska allmosan på dessa får betalas i form av handelsvaror eller betande boskap?

Svar: De är bara betande boskap om de är ute och betar minst ett halvår om året. Det räknas som betande boskap. Du betalar inte allmosa på dem om du själv föder dem. Men om du säljer fåren och din vinst förblir i ett helt år, betalar du allmosa på vinsten. Det är allmosa på valuta.