Allmosa på fåglar

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Wasâyâ wa Tawdjîhât li Tullâb-il-´Ilm, sid. 375

Fråga: Vad är skillnaden mellan allmosa på boskap och allmosa på fåglar?

Svar: För det första är det enligt Sunnah obligatoriskt att betala allmosa på boskap. För det andra är det inte obligatoriskt att betala allmosa på fåglar och liknande djur. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Muslimen är inte skyldig att betala allmosa på sin slav eller häst.”1

Det enda undantaget skulle i så fall vara att fåglarna är ämnade för handel; i så fall betalas allmosa på dem i form av handelsvaror. Med det sagt är boskap de enda djuren som allmosa måste betalas på. Men även den allmosan har villkor. Boskapen måste vara frigående och inte fodrade av ägaren. Men om det fodrade boskapsdjuret är frigående mestadels av året, betalas allmosa på det. Och om det fodras mestadels av året, betalas allmosa inte på det så länge det inte är ämnat för handel.

1al-Bukhârî (1464) och Muslim (982).