Allmosa på efterskottsbrudgåva

Fråga: En kvinna har rätt till 3000 SAR i efterskottsbrudgåva. Om hon betalar allmosa på summan årligen tar den slut. Vad skall hon göra?

Svar: Hon skall inte betala allmosa på den summan om hennes make är fattig. Detsamma gäller all annan skuld. Allmosa betalas inte på lån tagna av fattiga, ty de klarar inte av att betala tillbaka dem. Det är obligatoriskt att ge den fattige tid att betala tillbaka lånet. Med det sagt får lånegivaren inte be den fattige låntagaren betala tillbaka lånet eller sanktionera honom. När man vet att låntagaren har det svårt ställt blir det obligatoriskt att ignorera honom och inte utsätta honom för krav på återbetalning eller sanktioner.