Allmosa på döttrarnas smycken

Fråga: En man har gett smycken till sina döttrar. Tillsammans är de tillräckligt myckna för att allmosa måste betalas på dem och inte annars. Skall han summera deras smycken och betala allmosa på dem?

Svar: Om han har lånat ut smyckena till dem, så är de hans ägodel. I så fall måste han summera alla smycken och betala allmosa på dem om de är tillräckligt myckna. Och om han har gett bort smyckena till dem, behöver de inte summera sina smycken. Ty var och en äger sitt smycke för sig. Och om någon av dem har så mycket att det är obligatoriskt att betala allmosa på dem, gör han det och inte annars.