Allmosa på delvis återbetalat lån

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/531-532)

731 – Jag frågade min fader om en man som har lånat pengar till en pank individ som inte klarar av att betala tillbaka det eller till en spårlöst försvunnen man som har dött. Efter flera år återfår han sina pengar. Ska han betala allmosa på de återbetalda pengarna för bara det året eller för alla gångna år under vilka de varit utlånade? Han svarade:

När han återfår pengarna betalar han allmosa på dem.”

732 – Jag hörde min fader säga:

ash-Shâfi´î sade: ”Allmosa betalas inte på lån.”

733 – Jag frågade min fader om en man som hade lånat pengar till en individ som dementerade lånet. Efter ett tag betalade han dock tillbaka en del av det. Han svarade:

Jag föredrar att han betalar allmosa på det.”