Allmosa på brudgåvan

Fråga: Numera är det vanligt att ett par gifter sig för förskottsbrudgåvan på exempelvis 1000 dinarer och efterskottsbrudgåvan på exempelvis 10.000 dinarer. Sedan går det en lång tid utan att hustrun får sin efterskottsbrudgåva och det kan även hända att han hinner dö. Hur betalas allmosa på den?

Svar: Hon är inte ålagd att betala allmosa på den om han inte kan ge henne brudgåvan där och då. I så fall är hon inte ålagd att betala allmosa på den. Men om han kan ge henne brudgåvan där och då, måste hon betala allmosa på efterskottsbrudgåvan. Ty hon kan beslagta den så fort hon ber om den. I så fall måste hon betala allmosa på den och inte annars.