Allmosa på brudgåva

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (18/191-192)

Fråga: När en kvinna hade gift sig tog hon emot sin brudgåva. Brudgåvan har legat orörd i två år. Ska allmosa betalas på den? Numera använder hennes familj brudgåvan till affärer. Ska allmosa på brudgåvan betalas för hela den perioden eller bara från och med då den började användas till affärer?

Svar: Så fort en summa pengar uppnår den åliggande gränsen ett helt år blir det obligatoriskt att betala allmosa på dem. En annan möjlighet är att personen har handelsvaror som kompletterar hans pengar. Ty allmosa på pengar utgör en plikt i sig och har ingenting att göra med att de är ämnade för handel, försörjning, giftermål, nödvändigt husbygge, hyra och dylikt. Allmosa på pengar måste betalas i alla fall. Således måste årlig allmosa betalas på pengar på bankkonton. Det spelar ingen roll om de är ämnade för handel eller inte. Med det sagt måste kvinnan betala allmosa på sin brudgåva för alla år som den inte användes till affärer och för alla år som den användes till affärer.