Allmosa på bostäder

Fråga: Jag äger en lägenhet som jag bor i. Samtidigt bygger jag en annan bostad. När den är färdigbyggd tänker jag bosätta mig i den och sälja lägenheten. Skall allmosa betalas på lägenheten som jag bor i för tillfället samt bostaden som håller på att byggas?

Svar: Du är inte skyldig att betala allmosa på någotdera. Allt omnämnt är för personligt bruk och behov. Allmosa betalas inte på något som är ämnat för privat bruk. Det enda undantaget är guld- och silversmycken. Den korrekta åsikten är att allmosa måste betalas på guld- och silversmycken. Den åsikten delar också Abû Hanîfah (rahimahullâh) och stöds av generaliseringen i Qur’ânen och Sunnah samt av hadîther som specifikt ålägger allmosa på smycken. Inga andra personliga ägodelar som bilar, kläder, köksredskap, möbler eller bostäder ålägger allmosa. Med det sagt är du varken ålagd att betala allmosa på huset eller på lägenheten ändock du avser att sälja dem framöver. Din avsikt är inte handel utan borttagning av ägodel.