Allmosa på boskap som betar halva året

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (18/49)

Fråga: Betalas allmosa på boskap som betar halva året?

Svar: Allmosa betalas inte på boskap som betar ett halvt år. För att allmosa på boskap ska vara obligatorisk måste djuren beta minst ett halvår. Betar de maximalt ett halvår eller mindre än så, är det inte obligatoriskt att betala allmosa på dem. Det enda undantaget är ifall boskapen är ämnad för handel varvid den får handelsvarornas dom. I så fall uppskattas boskapens värde varje år varefter 2.5% betalas på deras summerade värde.