Allmosa på boskap i stall och lador

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (16)

Fråga: På grund av brist på betesmarker vistas merparten av dagens boskap i stall och lador var de också blir närda. Ska de behandlas som boskap när det kommer till allmosa?

Svar: Nej. De ska inte behandlas som boskap som är ute och betar minst ett halvår om året. Om de därtill är ämnade för handel, ska de behandlas som handelsvaror.