Allmosa på bockhornsklöver och virginiakrassing

Fråga: Vissa människor odlar bockhornsklöver1 och virginiakrassing2. Är det obligatoriskt att betala allmosa på dem?

Svar: Det är obligatoriskt om de når gränsen för allmosa. De skall inte adderas till varandra. Varje art skall nå gränsen för allmosa för sig. Annars betalas ingen allmosa på dem.

Fråga: Var går gränsen?

Svar: 300 profetiska Sâ´3.

3Ca 900 kg. (Ö.a)