Allmosa på banklån

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (18/28-29)

Fråga: Om min lön är försenad och min enda betalningsförmåga är banklån med ränta, får jag då lov att betala allmosa på det eller måste jag invänta min lön?

Svar: Det är inte alls tillåtet att ta banklån med tillagd ränta. Så länge det finns ränta i lånet är det förbjudet. Hur ska du då betala allmosa på det?