Allmosa på avbetalning

Fråga: En person säljer sina varor på avbetalning. Hur betalar han allmosa på sin egendom?

Svar: Det är en skuld, alltså betalar han allmosa liksom en långivare.