Allmosa på återfunna pengar efter flera år

Fråga: Jag gömde en summa pengar på en plats. Jag glömde bort pengarna och åren gick till dess att jag råkade återfinna dem. Hur mycket skall jag betala i allmosa på dessa pengar då jag inte vet hur många år det rör sig om?

Svar: Det skall inte betalas allmosa för de tidigare åren. Ty pengarna ansågs vara förlorade. Det blir obligatoriskt att betala allmosa på pengarna när han väl hittar dem och då skall det endast betalas för året i vilket han hittade dem.