Allmosa på arv

Fråga: En man dog och lämnade efter sig pengar som han än inte hade ägt ett helt år. Pengarna förblev liggande en tid och delades inte ut bland arvingarna. Skall allmosa betalas på dem efter ett helt år?

Svar: Allmosa betalas inte på den dödes pengar om han inte har ägt dem ett helt år. Ty han dog innan plikt. Alltså skall ingen allmosa betalas å hans vägnar.

Vad arvingarna beträffar, så skall de som uppnår den åläggande gränsen betala allmosa på sina egendomar ett helt år efter arvlåtarens död. De som ärver otillräckligt med pengar för att komma upp till den åläggande gränsen och inte heller kan summera dem med andra pengar slipper betala allmosa.