Allmosa på andelsförening

Fråga: Vad är domen för andelsförening som betalas varje månad (جمعية شهرية) i minst ett år?

Svar: Det är inga problem.

Fråga: Skall allmosa betalas på den?

Svar: Nej, bortsett från personen vars egendom uppnår den åliggande summan efter ett helt år.