Allmosa och ränta på sedlar

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (18/173)

Fråga: Betalas allmosa på dagens sedlar och förekommer det ränta på sedlar?

Svar: Dagens sedlar motsvarar guld och silver. Således är det obligatoriskt att betala allmosa på sedlar, ty människorna har ersatt guld och silver med sedlar.

Vad ränta beträffar, förekommer det ränta på sedlar bara i form av kredit (ربا النسيئة) och inte i överskottsränta (ربا الفضل) olika betalningssätt emellan. Exempelvis är det harmlöst att växla nio mynt mot en tiosedel förutsatt att transaktionen sker på plats. Detsamma gäller om man vill växla en dollar mot 4 SAR; det är harmlöst förutsatt att transaktionen sker på plats.