Allmosa i Rukû´

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Ahâdîth adh-Dha´îfah (10/587-588)

Allâh (´azza wa djall) sade:

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ

Era beskyddare är inga andra än Allâh och Hans sändebud och de troende – de som förrättar bönen och betalar allmoseskatten och som böjer rygg och knän.”1

al-Hillî sade i samband med den versen:

De är enade om att versen uppenbarades gällande ´Alî.”2

Denna lögn, liksom andra lögner, anammade ´Abdul-Husayn alltså från al-Hillî. Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) tillintetgjorde detta tvivel på många vis varav ett var:

Att de är enade om att versen uppenbarades gällande ´Alî är en av de största lögnerna. De lärde konstaterar att versen uppenbarades inte alls om ´Alî, att hadithen är en påhittad lögn och att ath-Tha´labîs Qur’ân-tolkning består av påhittade hadither och allt möjligt. Därtill kräver vi dig på att bekräfta denna samstämmighet med en enda autentisk berättarkedja, ty det ath-Tha´labî återberättar är mycket svagt på grund av berättarkedjans återberättare som är anklagade för lögn.”

Därefter sade Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh):

Om versen hade åsyftat allmosegivning under Rukû´, skulle handlingen utgjort ett villkor för kärlek och att muslimer inte får älska någon annan än ´Alî – inte ens al-Hasan och al-Husayn. Dessutom sade Allâh:

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ

… de som förrättar bönen…”

Det vill säga flera människor och inte bara en enda människa. Lägg till det att en människa hyllas endast för goda handlingar. Att ge allmosor under bönen är inte ens rekommenderat, annars hade även sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) också gjort det och uppmanat till det och även ´Alî skulle upprepat handligen. Bönen ska inte störas med utomstående handlingar – hur är det då möjligt att säga att era enda bundsförvanter är de som betalar allmosor i Rukû´?”3

Detta är en mycket viktig anmärkning där Shaykhens unika kunskap presenteras. Om jag inte hade velat dra ut på det och lämna kontexten, skulle jag åtminstone sammanfattat allt han sagt.

15:55

2Minhâj-ul-Karâmah, sid. 74

3al-Muntaqâ, sid. 419, av adh-Dhahabî.