Allmosa i Ramadhân

Fråga: En person betalar allmosa på sin lön. Varje år utser han exempelvis månaden Ramadhân till det. Oavsett om han har mycket eller lite pengar betalar han allmosa i Ramadhân. Vad är domen för det?

Svar: Det är bra och harmlöst att utse en månad till allmosa. När månaden är kommen samlar han ihop sina pengar och betalar allmosa på dem. Han kan även betala allmosa på pengarna som inte har funnits i ett år. Påskyndad allmosa skadar intet. Den aktuella påskyndningen är bara bra för de fattiga.