Allmosa fördelad via välgörenhetsorganisation

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (18/460-461)

Fråga: När det efter ett helt år är dags att betala allmosa, betalar allmosegivaren sin allmosa till en välgörenhetsorganisation. Måste välgörenhetsorganisationen betala hans allmosa omedelbart eller är det högt i tak då många betalar sina allmosor i Ramadhân. Allmosegivarna kräver att deras allmosor betalas innan Ramadhân är över. Är det obligatoriskt?

Svar: Om allmosegivaren sätter det kravet, får välgörenhetsorganisationen säga att den inte klarar av det; antingen fördelar den hans allmosa bäst den kan eller också får han dela ut den själv. Det är obligatoriskt att det läggs fram på det viset. Det är inte tillåtet för en välgörenhetsorganisation att betala människors allmosor under ett helt år om allmosegivarna tror att den kommer att dela ut dem i Ramadhân.