Allmosa eller skuld?

Fråga: En person har både affärer och skuld. Skall han betala allmosa eller sin skuld med sin allmosa?

Svar: Han måste betala allmosa alltmedan skulden kvarstår på hans samvete. Skuld upphäver inte allmosa. Det är den korrekta åsikten som delas av granskande lärda. Han måste i alla fall betala allmosa på pengarna som han besitter. Men om han vill betala skulden innan allmosan, får han göra det innan allmosan blir obligatorisk att betala.

Fråga: Betalas skulden från samma pengar som allmosan?

Svar: Ja, från samma pengar.