Allmänt om samlagsetikett

Publicerad: 2010-04-03
Författare: Imâm Muwaffaq-ud-Dîn bin Qudâmah al-Maqdisî (d. 620)
Källa: al-Muqni´ (3/103-107)

 

Kvinnan har rätt till att han övernattar hos henne var fjärde natt1. Om hon är en slavinna, gäller var åttonde natt. Vissa av våra kollegor – Hanâbilah – säger att det är var sjunde natt. Utöver det har han rätt att vara för sig själv.

Vad gäller samlag, är han ålagd att ha samlag med henne minst en gång var fjärde månad om han inte har någon ursäkt.

Om han reser bort och är borta från henne längre än sex månader och hon begär att han återvänder, åläggs han att göra det om han inte har någon ursäkt.

Om han vägrar något av det omnämnda utan någon ursäkt och hon begär skilsmässa, skall de skiljas åt2. Det finns tal från Ahmad som tyder på att det inte är obligatoriskt att ha samlag. I så fall är inget av det omnämnda obligatoriskt.

Det är rekommenderat att säga innan samlag:

”Allâh, skydda mig från Djävulen och skydda det Du skänker oss från Djävulen.”3

Man skall inte tala mycket under samlaget.

Mannen skall inte ta ut sitt könsorgan ur hennes efter orgasm till dess att hon får orgasm.

Han får lov att ha samlag med sina hustrur och slavinnor med ett enda bad.

Det är rekommenderat att två sig innan man återvänder till ett nytt samlag.

Det är inte tillåtet att ha båda sina hustrur i ett och samma hem utan deras välbehag.

Han skall inte ha samlag med en av dem så att den andra, eller någon annan, ser på. På samma sätt skall han inte berätta för den ena vad han gör med den andra i sängkammaren.

Han får hindra henne från att lämna hans hem. Om någon från hennes släktingar  insjuknar eller dör, rekommenderas hon att be honom om tillstånd för att gå ut för att besöka dem.

Kvinnan har ingen rätt att hyra ut sig själv för att amma andra barn och utföra tjänster utan makens tillstånd.

Maken har rätt att hindra henne amma hennes barn om barnet inte är i nöd eller om man inte fruktar för barnet.

1 Imâm Sulaymân bin ´Abdillâh Âl ash-Shaykh (rahimahullâh) sade:      ”Denna åsikt är Hanâbilah ensamma om.” (Hâshiyah ´alâ al-Muqni´ (3/103))

2 Imâm Sulaymân bin ´Abdillâh (rahimahullah) sade:

”Det är inte tillåtet att upphäva ett äktenskap utan domarens domslut.” (Ibid.)

3 ”Allâhumma djannibnîsh-Shaytân wa djannib-ish-Shaytân ma Razaqtanâ.”