Allmänna utslag om skilsmässor

Fråga: Gills den berusades skilsmässa?

Svar: Vi ger inga utslag om det så länge det inte finns ett specifikt fall. För övrigt tas frågan till domstolen. Om den anser att skilsmässan gills, dömer den så, och om den inte gör det, dömer den inte så.