Allmän svordom vid Allâhs namn och egenskaper

Fråga: Är det tillåtet att svära vid Allâhs namn generellt i den bemärkelsen att man säger:

Jag svär vid Allâhs namn.”

och:

Jag svär vid Allâhs egenskaper.”?

Svar: Nej. De måste detaljeras.