Allmän information om böneutrop och Iqâmah

Publicerad: 2010-02-16
Författare: Imâm Muwaffaq-ud-Dîn bin Qudâmah al-Maqdisî (d. 620)
Källa: al-Muqni´ (1/102-106)

 

Böneutrop och Iqâmah är endast föreskrivna för de fem vardagliga bönerna och inga andra. Det är endast män som står för dem och inga kvinnor.

De är endast obligatoriska för en del av muslimerna. Om de gör det, behöver resten inte göra det.

Om en stad enas om att inte utföra dem, skall makthavaren börja strida mot dem.

Enligt Ahmads mest dominerande åsikt är det inte tillåtet att vara anställd för att kalla till bön och Iqâmah. Om man inte hittar någon som gör det frivilligt, utser makthavaren någon och ger honom pengar från muslimernas finansdepartement.

Böneutroparen skall ha en stark röst och vara pålitlig och kunnig om tiderna. Om två personer tvistar om platsen, har personen med det bättre böneutropet företräde framför den andre. Därefter tar man hänsyn till deras religion och förstånd och låter den bäste av dem gå före. Därefter tar man hänsyn till vem grannarna väljer ut. Om de även är jämlika i det, får de dra lott.

Böneutropet består av femton meningar och skall inte utföras som Iqâmah. Iqâmah består av elva meningar. Skulle man läsa böneutrop som Iqâmah eller Iqâmah som böneutrop, så är ingen skada skedd. När det kallas till Fadjr säger böneutroparen:

الصلاة خير من النوم

”Bönen är bättre än sömnen.”

Detta säger han två gånger.

Det är rekommenderat att böneutropet läses långsammare medan Iqâmah läses snabbare.

Böneutroparen skall ropa till bön i rent tillstånd och i stående position. Han skall stå på en hög plats och vara vänd mot Qiblah. När han kommer till:

الصلاة خير من النوم

”Bönen är bättre än sömnen.”

vänder han sig till höger och vänster utan att röra på fötterna. Han skall dessutom föra in två fingrar i öronen.

Han som kallar till bön skall utföra Iqâmah. Han skall läsa Iqâmah på samma ställe som han läste böneutropet om möjligt.

Böneutropet är endast korrekt om dess fraser sker i ordning och att fraserna kommer efter varandra med jämna mellanrum. Om fraserna inte skulle uttalas i ordning eller om det skulle råda en längre tystnad eller mycket eller förbjudet tal däremellan, anses den vara ogiltig.

Det är inte tillåtet att kalla till bön innan tiden har gått in. Det enda undantaget är Fadjr. I detta fall är det tillåtet att kalla till bön efter halva natten.

Det är rekommenderat att sitta en kort sittning efter Maghribs böneutrop för att därefter läsa Iqâmah.

Den som slår ihop två böner eller tar igen missade böner, skall kalla till den första bönen och läsa Iqâmah för båda bönerna.

Är det giltigt för ett barn som besitter urskillningsförmåga att kalla könsmogna människor till bön? Ahmad bin Hanbal har två åsikter i frågan.

Är det giltigt för en trotsig syndare eller en med talfel att kalla till bön? Hanâbilah har två åsikter i frågan.

Det är rekommenderat för personen som hör böneutroparen att säga det han säger. Det enda undantaget är när böneutroparen kommer till:

حَيَّ عَلى الصلاةِ

”Kom till bönen.”

 I detta fall säger han:

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

“Det finns ingen rörelse eller styrka förutom via Allâh, den Höge, den Väldige.”

Efter att böneutroparen är klar säger man:

اللَّهُمَّ ربَّ هَذه الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ والصَّلاَةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّداً الوسيلة والْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَاماً محموداً الذي وَعَدْتَهُ إنك لا تخلف الميعاد

”Allâh, Herren av detta fullkomliga kall och denna upprättade bön! Skänk Muhammad Wasîlah, den upphöjda ställningen över alla andra skapelser och den höga nivån. Skänk honom den Berömvärda positionen som Du har lovat honom. Du bryter inte löfte.”