Allmän ånger för alla synder

Shaykh Taqiyy-ud-Dîn [bin Taymiyyah] sade:

”Att ångra sig en allmän ånger fordrar att alla ens synder förlåts. Det enda undantaget är om den allmänna ångern utsätts för ett specifikt hinder. Det vill säga, när han kommer ihåg en viss synd låter han bli att ångra sig för den på grund av den starka kärleken till den eller för att han tror att den är bra. Den korrekta åsikten är att en sådan ånger täcker i alla vissa synder.”