Allergisk näsa

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (30)

Fråga: Min näsa är allergisk. När jag ska snyta näsan under tvagningen, förvärras min allergi. Hur ska jag två mig?

Svar: För det första får du besöka en läkare så att du får behandling:

Allâh har inte sänt ned en sjukdom utan att Han också har sänt ned ett botemedel mot den; den som känner den, känner den, och den som inte känner den, känner den inte.”1

För det andra behöver du inte dra upp vatten i näsan. Snyt dig lätt bara. Och om du inte klarar alls av att föra in vatten i näsan, får du göra Tayammum. Två dig och gör Tayammum istället för näsan.

1at-Tabarânî i ”al-Mu´djam al-Awsat” (3/75). Autentisk enligt Ibn ´Abdil-Barr i ”at-Tamhîd” (5/283).