Allergikerns andningssvårigheter under fastan

Fråga: Vissa allergiker med andningssvårigheter brukar inhalatorer när de får sina attacker. Bryter de fastan?

Svar: Fastan påverkas inte om inhalatorn består enkom av ånga som inte kommer ned i magen. Skulle den däremot komma ned i magen, är det förbjudet att bruka den så länge det inte är nöd eller besvärligt att vara utan den. I så fall bryts hans fasta varmed han får äta och dricka. Om han förmodar att sjukdomen avtar eller lindras med tiden, tar han igen fastan när han kan. Om sjukdomen är kronisk får han samma dom som gamlingen som föder en fattig person för varje utebliven dag.