Allas ostar äts

Imâm Ishâq bin Mansûr al-Kawsadj (d. 251)
Masâ’il-ul-Imâm Ahmad bin Hanbal wa Ishâq bin Râhûyah (5/2256)

Ahmad blev frågad om ost varvid han svarade:

”Allas ostar äts.”

Då blev han frågad om ost som tillagas av zoroastrier. Han svarade:

Det enda jag vet är det som autentiseras från ´Umar (radhiya Allâhu ´anh) då han blev frågad om ost som innehåller självdöda djurs löpe. Han svarade:

Nämn Allâhs namn och ät.”