Allas bön är ogiltig

Fråga: Imamen förlorade sin tvagning men valde att fortsätta be klart. Vad är domen för hans och de leddas bön?

Svar: Både hans och deras bön är ogiltig om de visste att hans tvagning bröts. Allas bön är ogiltig. Men om de fick reda på det efter bönen, är hans bön ogiltig till skillnad från deras bön som är giltig.