Allâhs vrede passar endast Honom

Allâh (ta´âlâ) sade:

وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

”För den som avsiktligen dödar en troende är straffet helvetet, och där skall han förbli till evig tid; han skall drabbas av Allâhs vrede och Allâh skall förbanna honom och utlämna honom åt det svåraste lidande.”1

I början av versen nämner Allâh (´azza wa djall) hur allvarligt det är att döda en troende. Därefter berättade Han om Sin vrede över dödaren. Det betyder att Allâh blir arg på den som gör en sådan handling. Att Allâh förbannar honom betyder att Han utesluter Honom från Sin barmhärtighet.

I denna vers bekräftas vreden som en av Allâhs egenskaper och att Han förargas och behagas på ett sätt som enbart tillkommer Hans majestät och väldighet.

14:93