Allahs visning för berget bevisar Hans höghet

Vi frågar Djahmiyyah som påstår att Allâh är överallt: Berätta för oss om Allâhs (´azza wa djall) ord:

فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ موسَى صَعِقًا

Och då hans Herre visade Sig för berget krossades det till en grushög och Mûsâ föll medvetslös till marken.”1

Hur visade Han sig för berget om Han redan var inne i det? Hade Han varit i det skulle Han inte visat Sig för det. Men Allâh (djalla wa ´alâ) är ovanför tronen och Han visade Sig för något som Han inte var i. Också berget såg något det aldrig sett förut2.

17:143

2Ibn ´Aqîl al-Hanbalî sade:

”Imâm Ahmad (rahimahullâh) har skrivit en bok vid namnet ”ar-Radd ´alâz-Zanâdiqah wal-Qadariyyah.” (al-Âdâb ash-Shar´iyyah (1/274))

Ibn Kathîr sade:

”… och så sade Ahmad bin Hanbal i boken ”ar-Radd ´alâl-Djahmiyyah”.” (Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (3/304))