Allâhs välbehag är bättre än paradiset

al-Bukhârî1 rapporterade via Abû Sa´îd al-Khudrî att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh (ta´âlâ) kommer att säga till paradisets folk: ”Paradisets folk!” De kommer att säga: ”Vi besvarar Ditt kall och ber om Din hjälp.” Då säger Han: ”Är ni nöjda?” De kommer att svara: ”Hur skall vi inte vara nöjda, Herre, när Du har gett oss något ingen av Din skapelse har fått?” Då säger Han: ”Skall Jag inte ge er något som är bättre än det?” De kommer att svara: ”Herre! Vad är bättre än det?” Han kommer att säga: ”Jag kommer att vara nöjd med er och aldrig mer bli arg på er.”

Muslim2 rapporterade via Suhayb att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”När paradisets folk har gått in i paradiset, säger Allâh (ta´âlâ): ”Vill ni att Jag ger er mer?” De kommer att svara: ”Har du inte fått våra ansikten att bli ljusa, fört in oss i paradiset och räddat oss från Elden?” Ridån kommer att tas bort och de kommer inte att få något de håller så kärt som att få se sin Herre (´azza wa djall).”

1 7080.

2 181.