Allâhs uppsikt över fostret i moderns mage

Om någon undrar huruvida fostret står, sitter eller ligger i dess moders mage, är svaret att dess ansikte är framåtlutat mot dess ben, dess handflator är på dess knän, dess ben är hopsatta mot dess fötter och dess ansikte är vänt mot moderns rygg. Det hör till den gudomliga uppsikten att han sitter på detta vis på denna trånga plats. Om hans huvud pekade nedåt skulle tyngden från mindre fina kroppsdelar legat på finare kroppsdelar och eventuellt förstört dem.

Det första som kommer ut ur modern är barnets huvud. Om huvudet är det första som kommer ut kommer resten av kroppen ut enkelt. Kommer något annat ut först blir förlossningen svår och besvärlig. Om benen kommer ut först blir förlossningen svår och besvärlig. Om ett ben kommer ut först blir det svårt och besvärligt att få ut det andra benet. Om båda benen kommer ut först blir det svårt och besvärligt att få ut armarna. Om båda benen och armarna kommer ut först blir det svårt och besvärligt att få ut huvudet. Det medför att barnet börjar vrida på sig bakåt och att navelsträngen hamnar runt halsen så att livmodern kommer till skada och förlossningen blir besvärlig så att barnet blir sjukt eller dör.