Allâhs upprepade tal

Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Ahmad adh-Dhahabî (d. 748)

Siyar A´lâm-in-Nubalâ’ (14/380)

al-Hâkim sade: Jag hörde Muhammad bin Ahmad bin Bâlûyah: Jag hörde Ibn Khuzaymah säga:

”Vissa ignoranter säger att Allâh upprepar inte Sitt tal. De förstår sig inte på Allâhs skrift. Flera gånger har Allâh sagt att Han har skapat Âdam, flera gånger har Han nämnt Mûsâ, flera gånger har Han hyllat sig själv och flera gånger har Han sagt:

فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

”Vilket av er Herres verk vill ni båda då förneka?”1

Jag kan inte tro att en muslim tror att Allâh inte säger en sak två gånger. Så säger bara de som anser att Allâhs tal är skapat och tror att det är omöjligt att Han säger att Han har skapat något två gånger.”

155:13