Allâhs två ord

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Ahkâm min-al-Qur’ân al-Karîm (1/197)

Allâh (´azza wa djall) sade:

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَواْ مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَاسِئِينَ

Ni vet att det bland er fanns sådana som kränkte sabbatshelgden och att Vi uttalade över dem: ”Bli apor, föremål för hån och förakt!”1

Det betyder att Allâhs (´azza wa djall) ord delas upp i två typer:

1 – Universella ord, däribland dessa Hans ord:

كُونُواْ قِرَدَةً خَاسِئِينَ

”Bli apor, föremål för hån och förakt!”

Dessa ord är universella och inte föreskrivna, ty de kunde inte förvandla sig själva till apor. Orden är universella och Allâh beskrev dem när Han sade:

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

Om Han vill att något skall vara säger Han endast till det: ”Var!” – och det är.”2

Hans föreskrivna ord är orden som sändebuden (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam) förkunnade. Exempel på sådana ord är:

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

ER HERRE säger: ”Be till Mig, så skall Jag besvara er.”3

Dessa ord är föreskrivna eftersom slaven påbjuds och kan underkasta sig dem. Skillnaden mellan de båda orden är att Hans universella ord verkställs omedelbart till skillnad från Hans föreskrivna ord som kan tas emot med såväl underkastelse som avslag. Hans universella ord verkställs däremot i alla fall.

12:65

236:82

340:60