Allâhs två ljus

Fråga: Stämmer det att versen:

اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

”Allâh är himlarnas och jordens ljus.”1

betyder att Allâh lyser upp himlarna och jorden?

Svar: Ja. Det finns två sorters ljus. Ett ljus är ett av Allâhs (´azza wa djall) egenskaper och det är inte skapat. Det är en av Allâhs egenskaper. Ett annat ljus är skapat. Exempel på ett sådant ljus är solskenet, månskenet, ljuset från stjärnorna, strömmen etc. De är skapade ljus. Allâh har skapat det. Det är Han som har lyst upp himlen och jorden med dessa skapelser. Exempel på Allâhs ljus som är Hans egenskap nämns i Hans (ta´âlâ) ord:

وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاء وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

”Och jorden skall lysa med sin Herres ljus. Och boken skall tas fram och profeterna och [de andra] vittnena tillkallas, och alla skall dömas på en grund av sanning och ingen skall tillfogas orätt.”2

När Allâh kommer på Domedagen för att döma Sina slavar skall jorden skina av Hans (subhânahu wa ta´âlâ) ljus.