Allâhs tal förkroppsligas inte

Opponenten argumenterar för att Qur’ânen är skapad med profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hadîth:

”På Domedagen kommer Qur’ânen i form av en medlare för sin läsare.”

Han säger till Ahl-us-Sunnah:

”Om ni godtar denna hadîth så motsäger den er åsikt om att Qur’ânen inte är skapad. Det finns inget som visar sig i en skepnad utan att det visade och talande är skapat.”

Jag har redan förklarat för den här personen som ser upp till sin okunnighet att Qur’ânen är ett tal som saknar skepnad och kropp. Själva Qur’ânen blir aldrig till en skepnad med en tunga och mun som talar och medlar. Det förstår alla muslimer. I och med att de förstår det inser de också att det är en belöning som Allâh förkroppsligar i de troendes ögon. De ser den som en belöning för att ha läst den och följt den. Syftet är att glädja de troende med den. Själva Qur’ânen är emellertid ett tal som aldrig förkroppsligas. Den inger en känsla under läsningen, men den blir inte till en kropp eller skepnad så fort läsningen avtar. Den enda skillnaden är Qur’ânen som skrivs ned i bokform. Detta är begripligt. Bara de ignoranta är okunniga om detta. Detta vet ni – om Allâh vill – men ni är omedgörliga. De lärda vet att ni är omedgörliga och de avvisar era villfarelser. Den kloke behöver mindre än det som jag har klargjort och förklarat om er dogm för att förstå. Dock inger upprepande klargörande en bot i bröstet.