Allâhs skugga

al-Bukhârî sade:

36 – Kapitel om den som sitter i moskén i väntan på bön och moskéernas dygd

660 – Muhammad bin Bashshâr berättade för oss: Yahyâ berättade för oss, från ´Ubaydullâh: Khubayb bin ´Abdir-Rahmân berättade för mig, från Hafs bin ´Âsim, från Abû Hurayrah, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

”Sju stycken kommer att vara i skuggan av Allâhs tron på Dagen då det inte finns någon annan skugga än Hans skugga; en rättvis ledare, en ungdom som växer upp med att dyrka Allâh, en man vars hjärta är fastbundet vid moskén, två män som älskar varandra för Allâhs sak så att de träffas för Hans sak och skiljs åt för Hans sak, en man som förförs av en uppsatt och vacker kvinna och säger ”Jag fruktar Allâh, skapelsernas Herre”, en man som skänker välgörenhet så hemligt att hans vänstra hand inte vet vad hans högra hand har skänkt och en man som påminner sig om Allâh i sin ensamhet och blir tårögd.”1

Det betyder inte att Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) skuggas, ty det är omöjligt. Vi vittnar att sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) inte avsåg det. Den Dagen skall det varken finnas byggnader eller tält, varken berg eller grottor. Allt skall utplånas av Allâh. Inte ens människan skall ha kläder. Hon kommer inte att hitta någon skugga frånsett skuggan som Allâh skapar till henne, precis som han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Var och en är i sin välgörenhets skugga på Domedagen.”2

Förr i världen berättade en kvinna för mig att det fanns en snål man som förbjöd sin fru att skänka välgörenhet. En dag drömde han att Domedagen infallit och att människorna befann sig i svåra tillstånd. Han såg ett skuggande tyg med tre hål som solstrålarna trängde igenom. Därefter kom tre dadlar och täppte igen hålen. Förskräckt vaknade han till och berättade för sin fru om drömmen. Frun sade:

”En fattig kvinna hade kommit till mig. Hon saknade såväl kläder som mat, så jag gav henne ett klädesplagg och tre dadlar.” Mannen tog åt sig och sade: ”Skänk vad du vill.”

Fri är Allâh från brister! Detta hör till Allâhs (´azza wa djall) vägledning. Händelsen stödjer hadîthen:

”Var och en är i sin välgörenhets skugga på Domedagen.”

I vissa formuleringar står det ”Allâhs trons skugga”3. Den formuleringens äkthet kan diskuteras. Först måste dess autentisering fastställas. Det är ju allom bekant att tronen är den högsta skapelsen och att solen skall närma sig människorna. Innebär det i så fall att tronen stiger ned så att den hamnar mellan solen och människorna?

Det har också bekräftats att:

”De sju himlarna i förhållande till fotpallen är som sju silvermynt på en sköld. Fotpallen i förhållande till tronen är som en kastad järnring i en ödemark.”4

Vad är dessa mynt i förhållande till ödemarken? Ingenting. Och då är även fotpallen i förhållande till tronen som en kastad järnring i en ödemark. Hur väldig är inte Allâh (´azza wa djall)! Är det möjligt att tronen stiger ned så att den hamnar mellan solen och människorna? Nej.

Måhända säger någon att Allâh kanhända låta en del av tronen stiga ned. Om hadîthen är bekräftad så är det möjligt ur ett teoretiskt perspektiv.

1Muslim (1031).

2Ahmad (4/147) och al-Hâkim (1/576).

3Ahmad (2/359) och at-Tirmidhî (1306) som sade:

”Hadîthen är god, autentisk och främmande.”

Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan at-Tirmidhî”.

4Ibn Abî Shaybah i ”Kitâb-ul-´Arsh” (58), Ibn Hibbân (361), Abûsh-Shaykh (259) med flera. Autentisk enligt al-Albânî i ”as-Sahîhah” (109).